ouders en verzorgers

Wij zijn ervan overtuigd dat het de meeste gezinnen lukt om zelf te zorgen voor een goed, gezond en veilig opgroei- en opvoedklimaat. Soms lukt dat helaas (tijdelijk) wat minder en is er behoefte aan ondersteuning. Van iemand uit uw omgeving of van een jeugdzorgwerker. Is er sprake van een complexere probleemsituatie, dan kunnen de ervaren en gespecialiseerde jeugdzorgwerkers van Almata u helpen. Samen met u en uw kind werken aan een nieuw begin en aan vertrouwen in de toekomst.

Wat als u met jeugdhulp te maken krijgt?

Samen met u als ouder/verzorger willen wij met u aan de toekomst van uw kind werken. Wij als Almata hebben verschillende mogelijkheden in huis om samen naar passende oplossingen te zoeken. Heeft u vragen over wat wij voor u en uw gezin kunnen betekenen, neem dan contact met ons op via het contact formulier! 

Een gesloten behandeling voor uw kind. Wat betekent dat?

Een gesloten behandeling is nodig om te voorkomen dat uw kind zich aan de zorg onttrekt of dat anderen hem of haar daarvan weghouden. Via gecertificeerde instellingen (voormalig Bureau Jeugdzorg) of de gemeente en de kinderrechter worden deze kinderen en jongeren bij Almata geplaatst. Een betere toekomst voor uw kind. Het belangrijkste doel van een gesloten opname is het verminderen van de opgroeiproblemen van uw kind en werken aan een betere toekomst. Bij de behandeling betrekken wij het gezin zo veel en zo vaak als mogelijk. Daarnaast willen wij goed onderwijs bieden, waarmee uw kind sterker in de maatschappij komt te staan. Eventueel zorgen we ook voor begeleiding bij het vinden van woonruimte en (vervolg)opleiding en/of vrijetijdsbesteding na de behandeling. Voor meer informatie klik hier

ThuisBest

Dit traject is gericht op snelle terugkeer naar huis. Zes weken na een ThuisBest startgesprek, gaat de jongere vanuit de gesloten groep naar huis. Eerst voor een proefverlofperiode van vier weken. Het gezin wordt ongeveer vijf maanden intensief ondersteund door een Multi Systeem Therapeut. Daarna worden vervolgafspraken gemaakt. Het ThuisBest traject is succesvol.