‘We moeten komen tot een jeugdzorg die beter beschermt’

Onlangs verscheen het rapport 'Onvoldoende beschermd' van de commissie De Winter. Kinderen die uit huis zijn geplaatst, behoren in de eerste plaats veilig te zijn.
Toch blijkt een aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot heden in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld. Hoewel dit zeker niet voor iedereen geldt, beschouwen deze ex-pupillen hun bejegening als liefdeloos en zeer hard. Toezichthoudende instanties hebben bij geweld onvoldoende ingegrepen.

Lees het hele rapport op de pagina Eindrapport. Daar vindt u ook de deelrapporten en bijlages.

Jeugdzorg Nederland biedt haar excuses aan voor geweld dat de afgelopen zeventig jaar in de jeugdzorg heeft plaatsgevonden. Bestuurslid Esther Overweter: “Het leed dat de slachtoffers is aangedaan, is groot. Ze hadden bescherming nodig, maar in plaats daarvan kregen ze te maken met geweld, psychisch of fysiek, van hulpverleners of tussen jongeren onderling. Daar hebben ze hun hele leven last van. Tegen hen wil ik zeggen, namens de sector: het spijt ons dat er te weinig is gedaan om het geweld te voorkomen en te stoppen.” Jeugdzorg Nederland wil de verhalen van de slachtoffers horen. “Te lang is hun stem niet gehoord. We moeten luisteren en leren. We moeten komen tot een jeugdzorg die beter beschermt", aldus Esther Overweter. Uitgebreide reactie Jeugdzorg Nederland (linke maken)

Via Jeugd sluit zich aan bij de reactie van Jeugdzorg Nederland.

Een betere jeugdzorg begint met beter luisteren
Op 26 juni Jeugdzorg Nederland met de andere jeugdbranches in gesprek over de aanbevelingen uit het rapport. Op die dag verschijnt ook het online magazine 'naar een jeugdzorg die beter beschermt', met daarin verhalen van jongeren/ervaringsdeskundigen en professionals over wat zij verstaan onder geweld, wat ze hebben meegemaakt en hoe zij denken te komen tot een jeugdzorg die beter beschermt. Tegelijkertijd start de podcastserie 'naar een jeugdzorg die beter beschermt'. Deze worden ook gedeeld op de sociale media.