Geen gedwongen anticonceptie bij Almata

Op 3 februari verscheen op de website van Pointer (onderzoeksjournalisten van KRO-ncrv) een bericht met als titel Gedwongen anticonceptie in gesloten jeugdzorg: 'als je het niet nam, waren er zeker consequenties'. In het artikel wordt gesteld dat  'van de instelling Almata bekend is dat zij anticonceptie als voorwaarde van verlof opleggen'. Almata herkent zich niet in deze bewering. 

Het onderzoek is uitgevoerd door een drietal stagiaires van de school van journalistiek in samenwerking met Pointer. Zij benaderde Almata met een aantal vragen na verhalen en opmerkingen die zij o.a. van ex-cliënten en medewerkers van Almata gehad zouden hebben.

Daaruit zou blijken dat er bij Almata consequenties zouden zijn voor meiden die weigeren om anti-conceptie te nemen. Zij vermelden verder dat zij in een rapport van de inspectie Jeugd van 2018 hebben gelezen: 'Als er sprake is van verhoogde risico’s kan gebruik van anticonceptie een voorwaarde voor de jeugdige vormen om op verlof te mogen.'  Link naar artikel 

Wij hebben in onze schrifelijke antwoorden richting Pointer aangegeven dat dat geen correcte conclusie is en ook geen juiste weergave van de praktijk. Na contact met de regionale pers is er zaterdag een artikel in BN/De Stem verschenen over deze materie / dit onderzoek en onze reactie er op en wat wel een juist beeld is van onze handelwijze. 

Belangrijk om te weten:

• Bij Almata wordt geen gedwongen medicatie toegediend en dus ook geen gedwongen anti-conceptie.

• Het wel of niet anti-conceptie gebruiken is geen voorwaarde om op verlof te mogen. Het is mogelijk wel één van de overwegingen bij het opstellen van een verlofplan. In bijzondere gevallen kan het betekenen dat het verlofschema aangepast wordt

• Alle jongeren, maar zeker de meiden krijgen uitgebreid en op maat seksuele voorlichting, trainingen in weerbaarheid, herkennen van eigen grenzen etc.

Het NRC besteedde ook aandacht aan dit onderwerp. ' De pil of spiraal vóélt soms wel verplicht in de gesloten jeugdzorg'