Dag van de kinderrechten bij Via Almata en het Olivijncollege

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Nederland ook, sinds 1995.

Elk kind heeft recht op een veilige omgeving om op te groeien en zich te ontwikkelen. De overheid moet kinderen beschermen tegen misbruik, mishandeling en verwaarlozing. Bij Almata verblijven jongeren waarvan de jeugdrechter vindt dat ze (tijdelijk) beter niet thuis kunnen blijven. Het kan zijn dat het de ouders niet lukt om hen een thuis te bieden omdat er veel problemen zijn. De jongeren bij Almata verblijven er tijdelijk. Samen met de jeugdzorgwerkers en andere deskundigen werken de kinderen en hun ouders aan hun toekomst. Dat kan weer thuis zijn of bijvoorbeeld met begeleiding zelfstandig wonen.

Week van de rechten van het kind
In de week van 16 t/m 20 november besteden we bij Almata en het Olivijncollege aandacht aan de kinderrechten. We stellen en beantwoorden vragen zoals; Wat zijn precies de rechten van een kind? En welke rechten hebben jongeren die met jeugdzorg te maken hebben? Welke rechten heb je als voor een rechter moet komen? Welke huisregels vinden we belangrijk bij Almata of welke kunnen we het beste maar meteen afschaffen? In de week voorafgaand aan de Dag van de kinderrechten staan de jongeren bij Almata stil bij hun rechten. De week start met een feestelijk gedekte ontbijttafel. In de dagen daarop volgend wordt tijdens de onderwijslessen elke dag  door de medewerkers van Almata en het Olivijncollege de kinderrechten behandeld en gaan we in gesprek over wat onze jongeren er nou van vinden. De afsluiting is op vrijdagmiddag met allerlei sportieve activiteiten én een echte frietkar.

Bij Almata en het Olivijncollege vinden we het belangrijk dat jongeren de kans krijgen om mee te praten en te denken over de zaken die voor hen belangrijk zijn. Meedoen aan de Dag van de Kinderrechten is een manier om daar vorm aan te geven. Daarnaast kent Almata een jongerenraad en een cliëntenraad in oprichting.