Civiel trajectberaad Almata voorkomt en verkort JZ+ plaatsing

Het Civiel trajectberaad ondersteunt jeugdigen en ouders bij herpakken van de regie en draagt bij aan het realiseren van een duurzaam behandeltraject.

Bij een Civiel trajectberaad zitten de jongeren, ouders, betrokken hulpverleners en deskundige JeugdzorgPlus aan tafel. Samen maken zij een plan en afspraken om de probleemsituatie te doorbreken.

lees meer