Casa Almata gaat van start!

Middelburg, 19 oktober 2021

Casa Almata gaat van start!

Almata is, in samenwerking met Juvent, de voorziening Casa Almata gestart in de Maximastraat 1 in Middelburg. De eerste jongere heeft zijn intrek genomen.

Casa Almata is een kleinschalige jeugdzorgvoorziening en biedt ruimte aan een kerngroep van 4-6 jongeren met 4 vaste begeleiders.

De jongeren gaan overdag naar school, naar hun werk of hebben een vorm van dagbesteding. Casa Almata is een doorstroommogelijkheid voor jongeren uit de jeugdzorg plus/gesloten zorg. Deze kleinschalige voorziening is qua inzet van begeleiding een variant op enerzijds het leefgroepmodel en anderzijds het gezinshuismodel.

Casa Almata biedt hen geborgenheid zoals een gezin dat zou doen. De jeugdzorgwerkers zijn verantwoordelijk voor het leef- en behandelklimaat. Hun aanwezigheid wordt niet bepaald door een rooster maar door de noodzaak en zinvolheid ervan. Vergelijk het met een gezin waarbij ouders ook niet hele dagen in huis zijn, maar er wel zijn als dat nodig en zinvol is en in het belang van de kinderen. Er is in dit model een hele grote mate van verantwoordelijkheid en professionele ruimte bij de begeleiding.

Het team van Casa Almata bestaat uit vier enthousiaste jeugdzorgwerkers. Zij worden begeleid door een gedragswetenschapper van Almata en een teammanager.

Almata ziet dit concept als een belangrijk model voor de ombouw van de residentiele zorg (zowel gesloten als open) naar kleinschaligheid.

We wensen het team en de jongeren veel succes!

Meer informatie: Henk van den Bemd/Ingrid Bakker (aanmeldteam Almata) tel 06 15 35 99 73  / 06 18 21 10 20