Almata zelfstandig verder

De personele unie tussen Via Jeugd en Almoss is geëindigd per 1 januari 2022. Dat betekent dat de JeugdzorgPlusaanbieders Via Icarus (vallend onder Via Jeugd) en Via Almata (vallend onder Almoss) verzelfstandigen en ieder hun eigen (strategische) toekomst bepalen.

Hiermee sluiten Icarus (gevestigd in Cadier en Keer, Limburg) en Almata (gevestigd in Ossendrecht, West-Brabant) aan bij de regionalisering van de jeugdzorg. Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg richten de ketensamenwerking en de transformatie van de jeugdzorg zich steeds meer op de eigen en omliggende regio’s. Was er eerst nog sprake van één landsdeel Zuid bestaande uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, nu werken de gemeenten veelal op regionaal niveau samen. De verzelfstandiging bevordert de mogelijkheden voor Icarus en Almata om het jeugdzorgaanbod op de regionale behoefte samen met de gemeenten en verwijzers af te stemmen en verder te versterken.

De raad van toezicht heeft de heer Harm Wijgergangs aangesteld als directeur-bestuurder van Icarus en de heer Jan van Wirdum als directeur-bestuurder van Almata. De samenstelling van de raden van toezicht zal (vanwege de gewenste continuïteit) bij aanvang nog uit dezelfde leden bestaan. In de loop van de tijd zal de samenstelling van beide raden van toezicht ook wijzigen.

Het doel van Icarus en Almata blijft onveranderd namelijk het bieden van jeugdhulp aan jongeren en gezinnen,

Het verbreken van de personele unie betekent niet het einde van de samenwerking. Icarus en Almata blijven kennis en ervaring delen en zoeken inhoudelijk verbinding met elkaar. Met de verzelfstandiging van Icarus en Almata verwachten wij nog beter in staat te zijn om passende hulp te bieden aan jongeren en gezinnen. En uiteindelijk zijn het de jongeren waar wij het voor doen.

Meer info:

Directeur-bestuurder Via Jeugd (Via Icarus) Harm Wijgergangs

Directeur- bestuurder Almoss ( Almata) Jan van Wirdum