Almata en AZG zijn gefuseerd

Almata en AZG onder één paraplu!

Stichting Almata en Stichting Almata Zorggroep werkzaam op het terrein van ambulante, open en gesloten jeugdzorg. werken al enige tijd intensief samen. Met deze samenwerking zijn kansen gecreëerd voor doorlopende behandellijnen en de uitwisseling van kennis en ervaringen. Dit alles in het belang van onze jongeren en gezinnen die we zo goed mogelijk willen behandelen en begeleiden.

Deze samenwerking is nu ook juridisch vormgegeven. De Stichting Almata Zorggroep is ondergebracht in de Stichting Almata.

Als één Almata gaan we met energie en vastberadenheid het nieuwe jaar in.

Annemiek Jetten,
Bestuurder Almata