Casa Almata

Kleinschalige woonvorm

Casa Almata is een kleinschalige jeugdzorgvoorziening en biedt ruimte aan een kerngroep van 4-6 jongeren met 4 vaste begeleiders. Casa Almata is een doorstroommogelijkheid voor jongeren uit de jeugdzorg plus/gesloten zorg. Deze kleinschalige voorziening is qua inzet van begeleiding een variant op enerzijds het leefgroepmodel en anderzijds het gezinshuismodel.

Casa Almata biedt hen geborgenheid zoals een gezin dat zou doen. De jeugdzorgwerkers zijn verantwoordelijk voor het leef- en behandelklimaat. Hun aanwezigheid wordt niet bepaald door een rooster maar door de noodzaak en zinvolheid ervan. Almata ziet dit concept als een belangrijk model voor de ombouw van de residentiele zorg (zowel gesloten als open) naar kleinschaligheid.

Adresgegevens

Maximastraat 1
4332 XZ Middelburg
0164 271140
info@almata.nl