Onze locaties

De hulpverlening van Almata vindt plaats in zowel een open als gesloten setting, zowel op locatie als bij jongeren thuis. We werken in behandeltrajecten op maat - zoveel mogelijk kleinschalig - en we laten de jongeren en gezinnen pas los als dat verantwoord is. Dat doen we samen met de jongeren, hun omgeving en de verwijzers.

Behandelplan

Behandelvisie

Almata is er voor jongeren met complexe gedragsproblemen, ook als er sprake is van psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking. Wij zien deze jongeren niet als probleemjongeren, maar gaan juist samen met hen op zoek naar de mogelijkheden en dingen die wél goed gaan en die wél kunnen.

Oprechte belangstelling