Jongeren

De medewerkers van Almata hebben veel ervaring met jongeren. We weten welke vragen en zorgen jongeren hebben en kennen lastige situaties waar sommige jongeren mee te maken kunnen hebben. Als jij of jouw ouders hulp nodig hebben, dan kunnen wij die hulp bieden. Die hulp kan thuis zijn maar soms is het beter dat het bij ons is. We kunnen daar samen met jou, je ouders en je verwijzers (hulpverlener) een goed plan voor bedenken.

Wil je graag weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem dan met ons contact op! 

Voor wie is Almata?

Almata is voor begeleiding en behandeling voor jongeren in de leeftijd van 8 tot 23 jaar.

Jongeren die zorg bij Almata krijgen hebben vaak te maken gekregen met meerdere ingewikkelde problemen tegelijk die de ontwikkeling van de jongere belemmeren. Vaak hebben zij al meerdere hulptrajecten achter de rug of deze zijn niet goed van de grond gekomen. Juist wanneer de problemen dusdanig ernstig zijn, dat het onveilig voor hen en / of voor anderen is geworden, juist dan wil Almata haar zorg, steun, en expertise starten. Onze begeleiding en behandeling is gericht op de risico’s die het dagelijks leven, het meest belemmeren of onveilig maken. We bieden deze zorg aan de jongeren en gezinnen bij hen thuis of bij ons op een van de locaties en stoppen pas wanneer dat samen overeen gekomen is

Almata kent verschillende locaties, zowel open als gesloten. 

Heb je directe hulp nodig?

Vraag op school, via de huisarts of een hulpverlener van het Centrum Jeugd en Gezin wat je het beste kan doen. Je kunt natuurlijk ook altijd de Kindertelefoon elke dag van 11:00 tot 21:00 op 0800-0432 of chatten via de site www.kindertelefoon.nl

Noodgeval?

Bel dan direct één van deze nummers: • In geval van nood: 112 • Bij zelfmoordgedachten: 113 of 0800 0113 (gratis)

Hoe ziet je dag eruit op een open groep van Almata?

Open groepen Almata

  • Ochtend

    Binnen de open groepen van Almata wordt er van je verwacht dat je op een afgesproken tijdstip op staat en je dag begint. Dit kan per groep verschillen en wordt opgenomen in de huisregels. Er is een mogelijkheid tot ontbijten voordat je naar je werk, school of andere dagbesteding vertrekt. Wanneer je vrij bent houdt je je ook aan de afgesproken tijden tenzij anders afgesproken met een begeleider. 

  • Middag

    Overdag ben je naar je werk, school of volg je een andere vorm van dagbesteding. Wanneer je vrij bent ben je op de groep of maak je afspraken om buiten de deur wat te gaan doen. Bezoek op de groep is welkom op afspraak. Daarnaast kan er van je gevraagd worden om een huishoudelijke taak te doen voor de groep of voor je eigen kamer. 

  • Avond / Nacht

    Je hebt in de avond de mogelijkheid om af te spreken, huiswerk te maken of lekker niks te doen. Hoevaak en wanneer je in de avond weg mag wordt samen met je persoonlijk begeleider afgesproken. Ook verwachten we in de avond dat je mee helpt met het bereiden van het avond eten of met een andere taak na het eten. Dit verschilt per locatie. Elke jongere heeft een eigen bedtijd die leeftijdsgebonden is en wordt afgesproken met je persoonlijk begeleider. Op een afgesproken tijd zal de woonkamer 'op slot' gaan en wordt er van je verwacht op je kamer te zijn en te blijven. In de nacht is er een nachtdienst aanwezig die bereikbaar is tijdens calimiteiten of andere situaties die op dat moment direct handelen nodig heeft.