Korte uithuisplaatsing, intensieve therapie

ThuisBest is een kort, overzichtelijk zorgtraject voor jongeren van 12 tot 18 jaar die forse gedragsproblemen hebben op meerdere leefgebieden, bijvoorbeeld thuis, op straat en/of op school. Vaak hebben eerdere hulptrajecten niet gewerkt en heeft het gezin de moed verloren. Een korte adempauze door de jongere ergens anders te laten verblijven, is één van de onderdelen van ThuisBest. Vanaf de start van het zorgtraject zet iedereen zich volledig in om de terugkeer naar huis weer mogelijk te maken.

Het zorgtraject ThuisBest combineert Multi Systeem Therapie (MST) in de thuissituatie met een kortdurend verblijf in een instelling voor JeugdzorgPlus. De intensieve samenwerking tussen MST en de JeugdzorgPlus wordt mogelijk gemaakt door de inzet van een vaste trajectbegeleider gedurende het hele zorgtraject ThuisBest. De plaatsing binnen de JeugdzorgPlus biedt rust en stabiliteit voor de jongere en het gezin, waardoor de MST therapeut vanuit die rust in en met het gezin kan beginnen. Deze eerste fase, waarin de jongeren gesloten geplaatst is, duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Als iedereen er ‘klaar’ voor is en er dagbesteding is geregeld, gaat de jongere weer naar huis en wordt de MST behandeling voortgezet. Deze fase duurt ongeveer 4 maanden.

Weer thuis

Een machtiging voor de uithuisplaatsing (gesloten jeugdhulp) van de jongere wordt onder bepaalde voorwaarden geschorst of omgezet naar een voorwaardelijke machtiging. De jongere gaat weer thuis wonen en het gezin blijft in behandeling van de MST-therapeut en de trajectbegeleider van ThuisBest.  Gaat het niet goed met de jongere in het gezin, dan is er de mogelijkheid van een time-out. De jongere gaat dan voor een zo kort mogelijke periode weer terug naar de JeugdzorgPlus-instelling. 
Tijdens deze time out worden de problemen in kaart gebracht en de plannen aangescherpt om een zo snel mogelijke doorstart in de thuissituatie mogelijk te maken. Door MST in te zetten worden de ouders versterkt in het opvoeden van hun kinderen.

WaaromThuisBest

  • Jongeren horen thuis bij hun ouders op te groeien;
  • Maakt thuis behandelen voor meer jongeren mogelijk;
  • Continueert school, versterkt het gezin en herstelt bij de jongere het gevoel van gezag;
  • Borgt met trajectbegeleiding een vloeiende overgang tussen gesloten verblijf en de terugkeer naar huis waar het ambulante deel van MST verdergaat;
  • Maakt een time-out naar de JeugdzorgPlus instelling mogelijk als de situatie daarom vraagt.

Hoe vraag ik ThuisBest aan?

Stap 1: Neem contact op met de coördinator van ThuisBest (Via Almata: Henk van den Bemd tel 06 153599 73. Hij geeft informatie over de inhoud en procedure. Contact opnemen met een coördinator van ThuisBest kunt u zelf doen of via een MST-supervisor of gezinsmanager.
Stap 2: Er vindt een informatief gesprek plaats met een coördinator van ThuisBest. Dat is vaak op de locatie van de JeugdzorgPlus-instelling, maar kan ook telefonisch gebeuren. 
Stap 3: De verwijzer van de jongere en het gezin bereiden een verzoekschrift gesloten jeugdhulp voor met de bijhorende documenten (bepaling gesloten jeugdhulp, verklaring onafhankelijke gedragswetenschapper). De verwijzers kunnen zijn:

  • De jeugdprofessional of casusregisseur van de gemeente; 
  • De gezinsmanager of jeugdreclasseringsmedewerker van de gecertificeerde instelling;
  • De officier van justitie
  • De raad voor de kinderbescherming

Stap 4: Er vindt een zitting plaats bij de kinderrechter. Dat is vaak spannend. Het doel is om te controleren of er voldoende juridische gronden zijn voor een machtiging. Daarnaast vraagt de kinderrechter aan de aanwezigen of iedereen het goed snapt wat er gaat gebeuren.

Meer weten over Thuisbest? Kijk op thuis-best.com


 

Wilt u meer weten?
Of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

De behandelroute

01

Plaatsing TB

De kinderrechter bepaalt of een jongere geplaatst wordt in een instelling voor JeugdzorgPlus. Wanneer ThuisBest de beste oplossing lijkt te zijn voor de jongere, wordt hij of zij kortdurend geplaatst in een instelling voor JeugdzorgPlus en moet aan alle voorwaarden worden voldaan.

02

Persoonlijk behandelplan

Elke jongere is uniek. Daarom krijgt elke jongere een persoonlijk behandelplan, waarin staat wat het doel is van de behandeling en welke stappen er worden gezet om dat doel te bereiken. MST-therapie is een belangrijk onderdeel van het behandelplan en het gezin wordt hier nadrukkelijk bij betrokken.

03

Intensieve behandeling

Vanaf de eerste dag van zijn of haar verblijf bij Via Jeugd starten de jongere en zijn of haar gezin met MST-therapie.

04

Na de behandeling

Na zes tot acht weken gaat de jongere weer naar huis, waar de MST-therapie en intensieve begeleiding gedurende ongeveer vier maanden wordt voortgezet. Voorwaarde hiervoor is wel dat er geschikte dagbesteding is voor de jongere en dat alle betrokkenen er ‘klaar’ voor zijn.

Oprechte belangstelling