Ouders en hun kinderen weer opnieuw in contact

Kinderen horen thuis op te groeien. Helaas is uithuisplaatsing soms niet te voorkomen. Vaak is door de gebeurtenissen ook het vertrouwen tussen ouder(s) en kind beschadigd. Het zorgtraject ReConnect is bedoeld om tijdens een uithuisplaatsing dit vertrouwen middels emotionele ondersteuning tussen alle betrokkenen te herstellen. ReConnect helpt bij het opbouwen en herstellen van de hechtingsrelatie.

ReConnect zorgt ervoor dat tijdens de behandeling, op school en thuis dezelfde taal wordt gesproken als het gaat om gevoelens en emoties. ReConnect bestaat uit vijf fases en zorgt er ook voor dat alle betrokkenen zoveel mogelijk hetzelfde omgaan met gedrag en emoties. Zo ontstaat er duidelijkheid en veiligheid. ReConnect biedt een stevige houvast voor alle betrokkenen. Zeker bij de jongeren met een lichte verstandelijke beperking is deze duidelijkheid nodig. ReConnect laat de jongere zelf zijn of haar gevoel aan het daaruit voortvloeiende gedrag koppelen. Met dit inzicht kunnen jongeren ander gedrag gaan leren en hun emotionele behoeften anders leren uiten.

ReConnect is een geschikte methode als, ondanks uithuisplaatsing en conflicten, duidelijk is dat er een onverbrekelijke band is tussen ouder en kind. De gedrags- en emotionele problemen worden in dit kader gezien als gevolg van de teleurstelling in ouder(s) bij de jongere (en vice versa). Er is sprake van een verstoorde hechtingsrelatie die het contact moeilijk of zelfs onmogelijk maakt.

Neem contact op met de intakefunctionaris (Henk van den Bemd tel 06 153599 73). Hij geeft informatie over de inhoud en procedure.

Wilt u meer weten?
Of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Oprechte belangstelling