De medewerkers van Via Jeugd Ambulant

Al meer dan honderd jaar bouwt Via Jeugd en zijn voorgangers aan kennis over specialistische jeugdzorg. Vanuit een oprecht geloof in de alledaagse kracht van mensen en de kracht van buurten en wijken versterken we de sociale samenhang. Ons uitgangspunt is dat het gezin aan het roer staat en dat de jongere centraal moet staan. Want elk kind heeft het recht om gezond en veilig op te groeien en om normaal mee te kunnen doen in de maatschappij. Lukt dat even niet? Dan staan wij naast het kind én zijn omgeving. 

Dit zijn onze medewerkers: 

  • Ze gaan uit van het normale leven en ze nemen de eigen regie en kracht als uitgangspunt.
  • Ze hebben lef, stappen erop af en doen wat nodig is.
  • Ze gebruiken hun intuïtie, ervaring, tools en kennis (en onderbouwen en toetsen die met hun collega’s). 
  • Ze stellen hoge eisen aan hun eigen professionele verantwoordelijkheid.


Onze medewerkers weten de weg naar alle samenwerkingspartners en ze kennen de gemeenten in de provincies Limburg en Noord-Brabant. Elke gemeente heeft zo zijn eigen organisatie en ‘couleur locale’. Wij kennen die als geen ander. Samen met de gemeenten en onze andere partners bestrijken wij een groot stuk van de jeugdzorg in de provincies waarin we werkzaam zijn. Door samen te werken met ketenpartners in de wijken, willen we onze expertise inzetten aan de ‘voorkant’ om te voorkomen dat jongeren met JeugdzorgPlus of justitie in aanraking komen. Onze ruime kennis en ervaring op het gebied van systeemgericht en integraal werken zetten wij in voor het gehele rijke palet aan jeugdhulp en jeugdzorg. Over grenzen van ons eigen werk kijken, samenwerken en deelnemen in netwerken zit in onze genen. We staan dus open voor samenwerking met anderen. Het delen van kennis en expertise is voor ons vanzelfsprekend. 

Iedere medewerker van Via Jeugd Ambulant heeft een brede en veelzijdige basiskennis. Daarnaast brengt hij of zij ook eigen expertise en vakkennis mee. Door diverse en goede teams samen te stellen en op die manier te verbreden en kennis te delen, kunnen we een breed scala aan vragen dichtbij huis oplossen. Zo blijven alle doelgroepen – ook die van de geestelijke gezondheidszorg en jongeren met een licht verstandelijke beperking – goed in beeld. Meer ruimte voor de professional binnen een efficiënte organisatie met een zo licht mogelijke regeldruk en bureaucratie, daar staan wij voor. 

Het organiseren van de samenwerking

Wij willen graag dat de medewerkers van Via Jeugd Ambulant in elke gemeente ingebed zijn in de lokale structuren, door zich te verbinden aan de sociale netwerken of door ervoor te zorgen dat die verder worden gevormd. Wij vinden dat deze sociale netwerken in eerste instantie moeten bestaan uit de partijen die samen de civil society vormen: de direct betrokkenen rondom gezinnen en kinderen, aangevuld met de lokale ‘basisprofessionals’. Samen vormen zij een netwerk rondom gezinnen en kinderen, zodat: 

  • er vroegtijdig gesignaleerd kan worden;
  • de krachten van de lokale civil society en de lokale basisprofessionals optimaal benut worden;
  • het aanbod afgestemd en aangepast wordt aan het gezin/de jongere en aan de lokale situatie;
  • iedereen kan rekenen op een integrale aanpak vanuit de één gezin, één plan en één regisseur-gedachte;
  • wij de gemeenten goed advies kunnen geven en kunnen informeren over de lokale ontwikkelingen binnen het sociaal domein.


Daarnaast onderhoudt Via Jeugd Ambulant nauwe contacten met het expertteam, de gespecialiseerde zorginstellingen, gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Deze samenwerking is er niet alleen wanneer het gaat om specifieke jongeren, maar is juist ook gericht op het uitwisselen van kennis. 

De juiste ondersteuning op het juiste moment

Door het organiseren van de samenwerking met sociale netwerken rondom gezinnen en kinderen en de samenwerking met gespecialiseerde instellingen, kan Via Jeugd Ambulant de juiste, passende ondersteuning op het juiste moment inzetten. Daarnaast vinden we het belangrijk om de aansluiting van de jeugdzorg naar volwassenenzorg op een goede manier te laten verlopen, bijvoorbeeld door een warme overdracht en het tijdig betrekken van zorgverleners. Voor basisvoorzieningen als huisvesting, werk en inkomen zijn de medewerkers van Via Jeugd Ambulant, samen met de professionals in de wijk, de ‘ogen en oren’ en het vangnet. 

Wilt u meer weten?
Of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Oprechte belangstelling