Behandeling en verblijf

Zorgtraject binnen Almata

Almata is er voor jongeren met allerlei problemen. Soms is het snel opgelost maar het kan zijn dat er meer aan de hand is waardoor ook meer hulp nodig is. Soms hebben jongeren complexe gedragsproblemen, psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking.

Wij zien jongeren niet als probleemjongeren, maar gaan juist samen met hen op zoek naar de mogelijkheden en dingen die wél goed gaan en die wél kunnen. Ook als het heel moeilijk wordt, staan wij naast de jongeren en blijven we samen met hen bouwen aan een veiligere toekomst. Want ook in probleemsituaties is veel mogelijk. Jongeren kunnen bij ons leren van hun (succes)ervaringen.

Jongeren kunnen worden aangemeld via ouders, een jeugdprofessional of worden bij ons geplaatst via een kinderrechter. Het is belangrijk dat jongeren Almata ervaren als een veilige omgeving, waar medewerkers met grote betrokkenheid samen met hen aan de toekomst werken. Ook de ouders betrekken we daar nauw bij. Samen bouwen we de zelfstandigheid van jongeren geleidelijk op.

Almata kent zowel open als gesloten locaties. 

Traject Open groepen Almata

Zorgleefplan

Binnen 6 weken na plaatsing zal er samen met jou en eventueel je ouders/verzorgers een zorgleefplan worden gemaakt. Hier zullen de doelen in worden opgenomen die je met je jeugdprofessional hebt afgesproken. Dit zijn de doelen waar wij samen met jou mee aan de slag gaan! 

TIjdens je traject binnen Almata Open kan er ook gebruik worden gemaakt van interne of externe behandelingen wanneer dit nodig is. 

Signaleringsplan

Samen met je begeleiding maak je een signaleringsplan. In dit plan beschrijf jij wat je nodig hebt in de verschillende fases. Van fase 0 - totale ontspanning tot aan fase 5 - escalerende spanning. Zowel begeleiding als jij zelf leert hierdoor beter om te gaan met jouw opbouwende spanning en wat jou helpt om weer terug naar fase 0 of 1 te komen. 

Netwerkanalyse

Tijdens je verblijf binnen Almata vul je samen met je begeleider een netwerkanalyse in. Je kijkt naar je eigen netwerk en benoemd welke mensene en positieve invloed op jou hebben en bij wie je terecht kan met welke vragen. Welke mensen staan dicht bij jou? Welke mensen kunnen jou helpen met bijvoorbeeld praktische zaken of emotionele ondersteuning bieden? 

Evaluatie

Ongeveer na 5 maanden ga je samen met je begeleider en eventueel andere belangrijke betrokkenen je zorgleefplan evalueren. Je geeft je doelen een cijfer van 0 - niet behaald tot aan 3 - doel is behaald. Sommige doelen zijn misschien te groot en deze kunnen tijdens de evaluatie aangepast worden. 

Eind evaluatie

Aan het einde van je indicatie evalueer je samen met begeleiding en eventueel andere belangrijke betrokkenen op de gestelde doelen. Welke stappen heb je gezet? Wat vond je nog moeilijk of waar ben je ontzettend trots op? Ook bespreek je in dit gesprek of je nog een verlenging nodig hebt of dat de zorg afgesloten kan worden. Dit wordt ook altijd besproken met je betrokken jeugdprofessional of voogd.